Inschrijfformulier

NB: De verenging en de KNAS (schermbond) gebruiken dit adres om je op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, versturen van uitnodigingen, etc. Bij de KNAS is het mogelijk een account aan te maken, hiervan krijg je automtisch bericht.Je kunt het formulier nu versturen en op de eerstvolgende schermtraining ondertekenen.

Voorwaarden

Contributie

  • Jaarlijks is een contributie verschuldigd voor de schermbond KNAS;
  • Aan de vereniging is maandelijks een contributie verschuldigd voor de trainingen bij de DSV;

Contributie is verschuldigd vanaf de eerste volle maand van lidmaatschap, de contributie wordt geïnd via een incassomachtiging. Je kunt ook kiezen voor een jaarlijkse betaling, je hebt daarbij een korting. 

Proefmaand
Eenmalig een maand meedraaien met de lessen degenschermen op maandagavond. Kosten 45 euro inclusief het lenen van helm, degen, vest.

Inschrijfgeld

Bij inschrijving is inschrijfgeld te voldoen. Hiervoor ontvangt een nieuw lid een schermhandschoen en het boekje: “Schermen, wat moet ik weten? Spelregels voor op en naast de loper.”

Materiaal

Van de leden wordt verwacht dat zij na een redelijke periode zelf beschikken over een deugdelijke schermuitrusting. Meer informatie hierover: uitrusting.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de schermvereniging loopt per kalenderjaar en wordt jaarlijks verlengd. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Afmelden

Afmelden als lid van de Deventer Schermvereniging kan alleen schriftelijk of per e-mail bij een van de bestuursleden.