Leeftijdscategorieën

In onderstaand overzicht kun je lezen in welke leeftijdscategorie je valt.

Op basis van je leeftijdscategorie kun je zien of een wedstrijd voor jou geschikt is. Je mag wel in een hogere leeftijdscategorie deelnemen, nooit in een lagere. Als DSV verwijzen wij naar de betreffende pagina van de KNAS website.

De kinderen in de leeftijdscategorieën kuiken en benjamin schermen met een mini wapen. Formeel hoeven zij ook niet geen wedstrijdkleding te dragen. Als vereniging adviseren wij het gebruik van dergelijke veiligheidskleding wel ten zeerste.

www.knas.nl/wedstrijdsport