Verslag: JPT in Lent (15 juni)

Dit keer niet zomaar een JPT, maar het 100e toernooi voor de jeugd uit heel Nederland. Al tien jaar is Ad van de Weg de drijvende kracht achter het JPT. Samen met zijn vrouw Lilian reizen zij iedere 3e zaterdag van de maand af naar een sporthal in Nederland om daar samen met een schermvereniging weer een feestje te maken van het JPT voor gemiddeld zo’n 100 jeugdschermers. Om 15.00 uur werd Ad de zaal ingelokt…

Totaal verrast was ik toen ik om een uur of drie de zaal binnenkwam nadat ik op slinkse wijze weggelokt was door mijn vrouw Lilian.

Ik hoorde muziek in de zaal en was benieuwd wat er aan de hand was. Het was een onbeschrijfelijk mooi gezicht om al die schermers te zien die met het wapen omhoog en een bloem in de hand een erehaag vormden van liefst 100 personen! Ik wist echt niet wat ik zag. Natuurlijk wilde ik absoluut dat Lilian die mij in al die 10 jaren dat het JPT nu gehouden wordt altijd geholpen heeft in deze grote eer zou delen. Na 2 mooie toespraken van Leon Pijnappel en oud bestuurslid KNAS Hanneke Rossino kon ik het natuurlijk niet nalaten om te benadrukken dat ik al deze jaren weliswaar de motor achter het toernooi ben geweest maar dat zonder al die scheidsrechters, vrijwilligers en ouders het absoluut onmogelijk is om het elk jaar weer te organiseren.

Bedankt allemaal voor dit byzondere gebaar!

Ad van de Weg

Natuurlijk hebben de vier DSV’ers weer lekker geschermd. Zo heeft Jasper  genoeg punten verzameld om de volgende keer zijn 250-punten diploma in ontvangst te mogen nemen. Volgende keer: zaterdag 21 september in Almere. Ook zin om mee te doen of heb je vragen, mail naar Jaap Wassink.