Verslag: Gele Rijders Toernooi

Zaterdag 28 november ging ik voor mijn eerste schermwedstrijd ooit naar het Gele Rijders Toernooi in Arnhem van schermvereniging Scaramouche.
Ik heb 9 partijen geschermd en dat was leuk. Jari en Lynn van onze vereniging deden het erg goed, zij werden
respectievelijk 2 en 3 bij de pupillen. Ik was eerste bij de cadetten (overigens kreeg ik daar geen prijs voor). Net zo min als Lynn de
prijs kreeg voor de derde plek, zij kreeg de prijs voor het beste meisje. Om een uur konden we weer huiswaarts keren.
Maar het allerfijnst was het wel dat John en Jaap geheel vrijwillig ons hebben aangemoedigd en ons tot betere prestaties hebben aangezet.
Bedankt!
Atze Harmsen