Schermen door Jong voor Oud(er)

Zondag 20 maart vond het 2e treffen plaats van het Ferrum Vetum (Futuri) 2011, dit keer in Woerden.

Door omstandigheden was de deelname vanuit de DSV beperkt. De groepen Futuri (20-40) en Ferrum Vetum (40+) werden gemengd zodat op Degen een groep ontstond van 36 deelne(e)m(st)ers. Na een pool unique over 5 lopers werd een A en een B pool gecreëerd. De DSV mocht uiteindelijk met een vierde plek in de B pool genoegen nemen. De sfeer was  goed, de verzorging door collega schermvereniging De Vrijbuiters wederom gastvrij.

Op de foto Pim (11 jaar) van de DSV die een aantal schermpartijen als scheidsrechter voor zijn rekening heeft genomen. Geheel links naast de loper Ad, 60+ en sinds een jaar actief in de schermsport.