RJA Equipe

De vierde bijeenkomst van het Regio Jeugd Assaut, lekker schermen voor de jeugd in de eigen regio, kende zondag 11 maart een andere formule. Met de aanwezige schermers van drie schermverenigingen is gekozen om in Equipes te schermen. De aanwezigen werden ingedeeld in duo’s van ongeveer gelijke sterkte. Waar het ene duo wapenkeuze heeft,

heeft de tegenstander de keuze om de sterke schermer in te zetten. Hierdoor ontstonden leuke partijen en heeft iedereen zo’n 10 partijen geschermd zowel op het eigen wapen als op een ‘vreemd’ wapen.

Net als altijd werd ook kort aandacht besteed aan een stukje theorie. Deze keer dus over Equipe schermen, rondom kwart voor drie ontving iedereen zijn certificaat en trok huiswaarts. De volgende en laatste keer van dit seizoen is op zondag 22 april.