Deel 4 – Scheidsrechterfunctie 7: treffers toekennen

We komen aan het einde van de vijf delen over de scheidsrechter. Als u deze aflevering voor het eerst leest en u interesse is gewekt dan kunt u in de eerdere nieuwsbrieven de delen 1 tot en met 3 lezen.

We gaan het nu hebben over de 7e functie van de scheidsrechter: hij kent de treffers toe.

Voor de buitenstaander lijkt het dat als de lampen branden dan is het goed, het stelt allemaal weinig voor.Voor een gedeelte heeft u gelijk als we het over het wapen degen hebben. De lampen zijn een belangrijk hulp middel bij degen op floret en sabel komt ook nog het recht van de aanval om de hoek kijken. We zullen het eerst proberen het e.e.a. over de drie wapens uit te leggen. Voordat de lampen gaan branden moet de scheidsrechter goed in de gaten houden of de lampen op een reglementaire wijze branden.

We brengen u een paar punten onder de aandacht. Als de schermers staan te schermen en de scheidsrechter roept “halt” en er valt een treffer  kent de scheidsrechter de treffer dan toe? Ja en nee, Als de aanval is ingezet voor of op halt dan telt de treffer wel na halt niet meer. Wat gebeurt er eigenlijk als de één schermer de ander passeert bij een aanval. Bij het passeren roept de scheidsrechter halt en kan de passerende schermer geen treffer meer maken. De schermer die gepasseerd word heeft nog het recht van een riposte als deze onmiddellijk is.

Wat te denken als er tijdens de partij een technisch mankement optreedt, is dit voor,na of tijdens halt, het breken van een wapen tijdens een aanval of verdedigende actie. De scheidsrechter moet zijn regels goed kennen en hij moet zijn concentratie de gehele wedstrijd kunnen vasthouden om geen fouten te maken.

Bij het wapen floret en sabel ligt het nog ingewikkelder. Floret en sabel zijn conventie wapens. Dit wil zeggen dat ik eerst het recht van de aanval moet verkrijgen. Wordt ik aangevallen dan zal ik eerst moeten verdedigen voordat ik kan gaan aanvallen.

 

Geldigheid of prioriteit van de treffer

 Alleen de scheidsrechter neemt een beslissing inzake de geldigheid of prioriteit van een treffer met inachtneming van de volgende regels, afkomstig uit de conventies van het floret.

 

 Zo dat is dan duidelijk de scheidsrechter beslist, en niemand anders.

 Maar wat zijn nu de conventies ?

 Inachtneming  van de gevechtsgang

Iedere aanval, dat wil zeggen iedere beginnende aanvallende handeling, correct uitgevoerd, moet

worden geweerd of volledig ontweken en de gevechtsgang moet gevolgd worden, dat wil zeggen in een samenhangend verloop (verg. t.7.1).

Om te kunnen vaststellen of een aanval juist is uitgevoerd moet er op gelet worden dat:

a) De enkelvoudige directe of indirecte aanval (verg. t.8.1) is correct uitgevoerd als het strekken van de arm waarbij de punt van het wapen het geldig trefvlak bedreigt, voorafgaat aan het inzetten van de uitval of flèche.

Het bovenstaande is een stukje uit het wedstrijdreglement. Conventie betekent op een juiste wijze het recht van de aanval verkrijgen, dat iedere beginnende aanvallende handeling goed moet worden uitgevoerd. Tijdens de schermlessen wordt je vaak vertelt en zelf vind je dat tot vervelens: eerst je arm strekken en dan pas uitvallen. De juiste aanval begint door eerst je arm te strekken en het geldig trefvalk van mijn tegenstander te bedreigen. Ja maar als ik een schijnsteek maak en daarna mijn tegenstander raak is het toch goed. Ja, maar als je punt buiten het trefvlak van je tegenstander komt en hij maakt een tegenaanval dan kan de scheidsrechter de tegenaanval tellen omdat de aanval niet goed is uitgevoerd. Dan wordt er ook nog gesproken over een enkelvoudige directe aanval of een indirecte aanval. Een enkelvoudige directe aanval kennen we allemaal: de steek recht vooruit.

Een indirecte aanval kennen we ook. Als we tijdens de aanval van handhouding veranderen. We beginnen bij onze tegenstander aan te vallen in het trefvlak 6 en we eindigen in het trefvlak 4,7 of 8.

Als we de aanval hebben geweerd dan mogen we weer gaan aanvallen. Maar onze wering moet wel juist zijn uitgevoerd en onmiddellijk zijn. Dus als we een wering 4 maken dan moet onze punt wel in het trefvlak blijven om een geldige riposte ( aanval na wering ) te maken. Als we wel weren maar niet direct een riposte maken dan mag onze tegenstander verder met  zijn aanval. Dit is maar een heel klein stukje over het toekennen van treffers. Als u interesse is gewekt dan willen we u tijdens de training of bij wedstrijden e.e.a. verduidelijken.

U zult begrijpen dat er nog al wat schermkennis kom kijken voordat je scheidsrechter bent. Een scheidsrechter heeft meestal zelf geschermd en ziet de aanvallende en verdedigende acties vaak goed. Maar een scheidsrechter maakt ook fouten bij het toekennen van de treffers. Ook een scheidsrechter  is een mens en mag fouten maken.

Hierna het 5e deel van de scheidsrechter.