Deel 2 – Scheidsrechterfuncties 3 tm 5: controle van materiaal, toezicht op aanwijsapparatuur en juiste positie langs de loper

In het vorige deel hebben jullie kunnen lezen wat de functies van een scheidsrechter zijn. Weten jullie nog wat ze allemaal zijn?.

De functies van de scheidsrechter tijdens een schermwedstrijd:

  1. hij roept de namen van de schermers af;
  2. hij leidt de partij;
  3. vóór iedere partij controleert hij de wapens, kleding en materiaal van de schermers;
  4. hij houdt toezicht op het functioneren van de aanwijsapparatuur;
  5. hij moet zich zodanig op stellen dat hij altijd de lampen van het aanwijsapparaat kan zien;
  6. hij bestraft de overtredingen;
  7. hij kent de treffers toe;
  8. hij handhaaft de orde;
  9. hij kan op ieder ogenblik deskundigen oproepen om het aanwijsapparaat te controleren.

De eerste twee functies heb ik in het vorige deel besproken. Ik ga dus verder bij de 3e functie.

3.     Vóór iedere partij controleert de scheidsrechter wapens, kleding en materiaal van de schermers.

Wat houdt dit nu eigenlijk in? In het wedstrijd reglement staat precies aangegeven waaruit de uitrusting van schermers moet bestaan en aan welke eisen deze uitrusting moet voldoen. Aan de hand van deze voorschriften controleert de scheidsrechter het materiaal.

Wapen

Voor wedstrijden kennen de maraging klingen, de FIE goed gekeurde klingen. Deze klingen zijn van een speciaal metaal gemaakt die voorkomen dat er heel erg scherpe punten ontstaan als de kling breekt. Dit is natuurlijk veiliger! Dergelijke klingen zijn gemerkt met FIE (de internationale schermfederatie) aan de kant van de kom. Vanaf de leeftijdsgroep cadet (ca. 15 jaar) zijn deze klingen verplicht. Ben je bijvoorbeeld pupil en scherm je met de cadetten mee dan moet je schermen met maraging klingen.

De kromming van de kling is ook vaak een punt van discussie. Met een kromme kling kun je natuurlijk lekker om een hoekje steken. Bij de degen mag er een buiging in de kling zitten van 1 cm naar beneden toe, Floret mag dat 2 cm zijn naar beneden en 2 cm naar links en rechts. Bij sabel is het 5 cm naar links of naar rechts.

Kleding

Er zijn drie sterktes die je tegen zult komen voor schermkleding: 350N – 800N – 1600N. N staat voor Newton, dat is een eenheid die uitdrukt hoeveel kracht het materiaal aan kan. Bij kleding ligt de leeftijdsgrens bij twaalf jaar. Als je aan bondswedstrijden meedoet dan ben je verplicht een FIE ( 800N ) goedgekeurd pak te dragen. Een ondervest van 800N is altijd verplicht, bij alle wedstrijden. Op alle genoemde uitrustingsstukken staan merklabels waar aan de scheidsrechter kan zien of het aan de eisen voldoet.

Daarnaast kijkt de scheidsrechter of het pak heel en schoon is. Waar de scheidsrechter ook op moet letten is dat als de schermer in de stelling staat het vest minimaal 10 centimeter over de broeksband valt. Meestal hanteert hij de band die aan de bovenzijde van de broek zit als veiligheidsmarge. Bij sabel en floret schermen dragen schermers elektrische over-vesten over het eigen schermpak. Ook deze elektrische vesten moeten aan eisen voldoen. De precieze technische eisen zal ik jullie besparen, maar wat wel van belang is dat je weet wat de juiste grootte van een elektrisch vest moet zijn. Het vest moet het geldig trefvlak bedekken en als de schermer in de stelling zit moet het vest reiken tot op de heuptoppen van de schermer. Als je bij je zelf voelt waar je heup eindigt dan weet je wat men met heup top bedoeld.

Bij maskers ligt de leeftijdsgrens ook op twaalf jaar, Als je twaalf jaar bent moet je een FIE (1600N) masker dragen op wedstrijden. Ook op het masker zit een merkteken van de FIE voor controle. Het gaaswerk van het masker is gemaakt van speciaal 2VA staal en is daardoor heel sterk. De keellap is gevoerd met kevlar of tarwon. Dit is een sterk materiaal wat ook wordt gebruikt bij kogelwerende vesten en geeft een optimale bescherming voor de schermer. We kijken als scheidsrechter of de keellap juist aan het masker is bevestigd en of het gaaswerk niet is verbogen. Bij sommige maskers is keellap zo groot als de baard van Sinterklaas. Bij floret schermen is de keellap geen trefvlak dus hoe groter hoe beter zou je denken. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Er is bepaalt dat de keellap voor een deel ook trefvlak is; dat gedeelte is dan voorzien met elektrisch geleidend materiaal.

De handschoen moet heel zijn en moet minimaal de helft van de onderarm bedekken.

 

4.     De scheidsrechter houdt toezicht op het functioneren van de aanwijsapparatuur;

De aanwijsapparatuur helpt de scheidsrechter bij het nemen van beslissingen. Dan moet deze apparatuur natuurlijk wel goed werken. De scheidsrechter controleert voor de start van de partij of de aanwijsapparatuur goed functioneert. Als tijdens de partij de oranje lamp gaat branden dan betekent dat er een storing is en de scheidsrechter moet dan onmiddellijk de partij staken en de storing gaan of laten oplossen.

 

5.     De scheidrechter moet zich zo opstellen dat hij te allen tijde de lampen van het aanwijstoestel kan zien.

Een passieve scheidsrechter die in het midden van de loper blijft staan, kan de partij nooit goed volgen. Hij moet dus mee bewegen met de schermers en tussen de schermers door het aanwijstoestel in de gaten kunnen houden. Als de oranje lamp gaat branden dan betekent dat er een storing is en de scheidsrechter moet dan onmiddellijk de partij staken en de storing gaan of laten oplossen. De meeste aanwijsapparaten hebben nu ook een tijdsaanduiding en er zit ook een score op. Als de scheidsrechter de partij start moet hij de tijd in werking zetten en als hij de partij onderbreekt moet hij de tijd stopzetten. Bij een treffer stopt de tijd onmiddellijk. Ook let de scheidrechter er op of de juiste lampen wel gaan branden. Als de scheidsrechter een treffer toekent moet hij dit ook op het scorebord doen. Er zijn natuurlijk slimmeriken die hun wapen zodanig verbouwen dat ze met hun wapen op een niet reglementaire het aanwijstoestel kunnen laten registreren. Dit laatste komt jammer genoeg weleens voor.

De vraag is nu als je dit doet welke kleur kaart krijg je hiervoor? Bij de volgende schermles zal ik jullie deze vraag stellen.

 

In het volgende deel ga ik verder met de uitleg over de scheidsrechter. Mocht je er vragen over hebben dan mag je ze natuurlijk altijd stellen tijdens de schermles.