Deel 1 – Scheidsrechterfuncties 1 en 2: namen oproepen, partij leiden

De eerste bepaling over scheidsrechters uit het Technisch Reglement van de FIE (Fédération Internationale d’s Escrime): ‘Het aanvaarden van een aanwijzing als scheidsrechter houdt in dat de aangewezen persoon het tot zijn eer rekent om de reglementen te respecteren en ook zijn functie met nauwgezette onpartijdigheid en de groots mogelijke aandacht uit te oefenen’.

Wat betekent dat nu eigenlijk?

Als je als scheidsrechter wordt aangewezen om partij te leiden ken je het reglement niet alleen, maar kun je het ook in de praktijk toepassen. Er wordt van je verwacht dat je onpartijdig ben en dat je fris en fruitig naast de loper staat. Een avondje doorzakken voor een wedstrijd wordt niet op prijs gesteld.

Aanwijzing gebeurt via het wedstrijdbureau:  de scheidsrechters worden ingedeeld per poule of eliminatie.  Als scheidsrechter mag je kenbaar maken dat je een partij niet wil leiden. Dit kan om verschillende redenen zijn. Andersom hoeft een schermer ook niet altijd een scheidsrechter te accepteren. De schermer mag voor de partij, met redenen, kenbaar maken waarom hij een scheidsrechter niet acceptabel vindt. Tijdens de partij moet de schermer de leiding van de scheidsrechter accepteren en kan hij geen protest meer indienen.

De functies van de scheidsrechter tijdens een schermwedstrijd:

  1. hij roept de namen van de schermers af;
  2. hij leidt de partij;
  3. vóór iedere partij controleert hij de wapens, kleding en materiaal van de schermers;
  4. hij houdt toezicht op het functioneren van de aanwijsapparatuur;
  5. hij moet zich zodanig op stellen dat hij altijd de lampen van het aanwijsapparaat kan zien;
  6. hij bestraft de overtredingen;
  7. hij kent de treffers toe;
  8. hij handhaaft de orde;
  9. hij kan op ieder ogenblik deskundigen oproepen om het aanwijsapparaat te controleren.

 1.     De scheidsrechter roept de namen van de schermers af.

Voor aanvang van een partij roept de scheidsrechter luid en duidelijk de namen van de schermers af. De schermers moeten nu op de loper verschijnen met twee goed werkende wapens en fil de corpsen. De eerst genoemde schermer gaat aan de rechterkant van de scheidsrechter staan.

Als een schermer zich niet meldt bij de eerste oproep zal de scheidsrechter na 1 minuut de schermer weer oproepen. Als de schermer er na drie minuten nog niet is dan wordt de schermer uitgesloten van verdere deelname. Er kunnen echter omstandigheden zijn dat je even bij de loper wegmoet, bijvoorbeeld om naar de WC te gaan. Als je dit aan de scheidsrechter vraagt dan zal het geen problemen geven, ga je zonder het aan de scheidsrechter te vragen dan kan je uitgesloten worden als je niet op tijd terug ben.

2.     De scheidsrechter leidt de partij.

De scheidsrechter zet de schermers in de stelling en geeft met stem en gebaar aan wanneer de partij begint ( “trekt” ) en wanneer er gestopt moet worden (“halt” ) De beslissingen die een scheidsrechter neemt zijn gebaseerd op wat hijzelf waarneemt: hij ziet een aanval, hij ziet een lijn overschrijding of hij ziet een treffer en reageert daarop: “halt”.

Deze waarneming is van de scheidsrechter. Hij bepaalt dus, bijvoorbeeld of iemand over de achterlijn is geweest of een aanval is ingezet voor, na of tijdens halt. De meeste protesten tijdens een partij gaan over de waarnemingen van de scheidsrechter. Al ziet iedereen het anders, het is en blijft de waarneming van de scheidrechter. Een protest heeft geen zin en kan je nog een gele kaart opleveren. Niet doen dus !!!
Ook het schermen gaat met z’n tijd mee. Bij finales bij grote wedstrijden hangt er boven de loper een camera die de schermers volgens. Als er twijfel is mag de scheidsrechter op zijn monitor kijken of zijn waarneming juist was. De schermers mogen beperkt vragen om een analyse op de monitor.