Nieuwe passiviteitsregel

De grootste wijziging binnen de wedstrijdregels betreft de passiviteit, het gaat dan vooral om de consequenties, de vraag of er sprake is van passiviteit is ongewijzigd gebleven.

Wanneer is er sprake van passiviteit?
Alleen bij een eliminatie kan sprake zijn van passiviteit, nooit in een poule. Er is sprake van passiviteit als;

a) De twee schermers beiden geen intentie hebben om een punt te maken;
Beide schermers hebben geen intentie om een punt te maken als ze op grotere afstand van elkaar
staan en niet naar elkaar toelopen om de confrontatie aan te gaan.

of

b) Wanneer er 1 minuut geen treffer (geldig of ongeldig) is gevallen.
Een steek naast de loper wordt niet gezien als een treffer.

Als de scheidsrechter bepaalt dat er sprake is van passiviteit dan gelden nu de volgende regels;

 • Er wordt niet doorgegaan naar de volgende manche; de huidige schermtijd wordt gewoon uitgeschermd.
 • Schermers kunnen een gele, rode of zwarte kaart krijgen voor passiviteit. Echter de betekenis van deze kaart is niet hetzelfde als de reguliere kaarten; daarom noemen we het de P-gele, P-rode of P-zwarte kaart. (sorry, wij hebben het ook niet bedacht)
 • De schermer met het laagste aantal punten krijgt een P-kaart.

Idee is dat de schermer die achterstaat ‘gedwongen’ wordt om actiever te gaan schermen.

Voor de uitleg van de regel worden twee situaties geschetst; daar waar er sprake is van een gelijke stand en bij een ongelijke stand.

Bij een gelijke stand
De eerste keer: beide schermers ontvangen allebei een P-gele kaart.
De tweede & derde keer: Beide schermers ontvangen allebei een P-rode kaart. Hierbij krijgen beide schermers een punt tegen.
De vierde keer: De schermer met de laagste FIE-ranking krijgt een P-zwarte kaart. Dit houdt in dat de betreffende schermer de wedstrijd verliest. Hij/zij zal niet conform de reguliere zwarte kaart gestraft worden en daarmee dus geen verdere straf ontvangen. Stel dat de schermer de P-zwarte kaart ontvangt in de halve finale, zal hij/zij dus wel een 3e plaats bereiken.

Bij GEEN gelijke stand
De eerste keer: de schermer die achter staat ontvangt een P-gele kaart.
De tweede & derde keer: de schermer die achter staat ontvangt een P-rode kaart. Hierbij krijgt de schermer een punt tegen.
De vierde keer: De schermer die achter staat krijgt een P-zwarte kaart. Dit houdt in dat die betreffende schermer de wedstrijd verliest. Hij/zij zal niet conform de reguliere zwarte kaart gestraft worden en daarmee dus geen verdere straf ontvangen. Stel dat de schermer deze P-zwarte kaart ontvangt in de halve finale, zal hij/zij dus wel een 3e plaats bereiken.

Wanneer er bij een equipe ontmoeting een schermer een zwarte kaart ontvangt, is er de mogelijkheid om de reserve schermer in te wisselen. Als die er niet is, of er is reeds gewisseld is die mogelijkheid er niet.

LET OP

 • De P-kaarten zijn dus los van de reguliere kaarten. In één wedstrijd kan één schermer dus twee keer een gele kaart ontvangen (1x P-gele kaart & 1x gele kaart).
 • Passiviteit is niet mogelijk tijdens de aanvullende minuut.
 • Op 14:14 of 44:44, is het mogelijk om een P-kaart te krijgen?
  Er is geen specifieke regel afhankelijk van de score. Wanneer er op 14:14 of 44:44 passiviteit plaatsvindt, is een P-rode kaart niet mogelijk. Als ze al wel 2x een P-rode kaart hebben ontvangen zal wel de P-zwarte kaart gegeven moeten worden.
 • De ontvangen P-gele & P-rode kaart gelden voor 1 ontmoeting. Dit betekent dat die niet wordt meegenomen naar andere wedstrijden die de schermer speelt.

 

Tot zover de nieuwe regel. In de wandelgangen blijkt dat menigeen niet enthousiast is over deze nieuwe regel. Persoonlijk vind ik het ook een vreemde regel om de volgende redenen;

 • Bij deze nieuwe passiviteit regel wordt de schermer gestraft die achter staat terwijl naar mijn mening passiviteit niet toe te wijzen is aan een individuele schermer.
 • Gebruik van twee soorten gele/rode of zwarte kaarten maar ieder met een eigen betekenis. Niet echt lekker uit te leggen aan de buitenwereld.
 • Verder is mij nog niet duidelijk welk probleem ze hebben willen oplossen met deze nieuwe regel.