Eerste bijeenkomst vacature nieuwe maître

Zoals al eerder in de nieuwsbrief is aangekondigd zal er gezocht gaan worden naar een nieuwe maître voor de DSV. Dit in verband met het vertrek van Marc Philip eerder dit jaar. Voor deze zoektocht is een commissie samengesteld die naast de voorzitter van het bestuur van de DSV (Jaap Wassink) en John Hartings (maître van de DSV) ook uit leden en ouders van leden bestaat. Bas van de Moosdijk (volwassen schermer uit groep 3) en Susan Rijks (moeder van een jeugdschermer uit groep 1) hebben zich aangemeld om deel te nemen aan de commissie.

Afgelopen woensdagavond (26 september) is deze commissie voor de eerste keer bij elkaar geweest. Het doel van deze bijeenkomst was om gezamenlijk tot een profiel te komen. Waaraan moet een maître bij de DSV voldoen vinden we?

Nadat we een poosje met elkaar hadden gebrainstormd kwamen we er op uit dat er een aantal punten zijn waarop we willen selecteren. Deze punten zijn:
• Positieve energie
• Verenigingsmens
• Didactiek
• Persoonlijkheid
• Techniek
Vervolgens hebben we bij deze punten wat uitgebreider stil gestaan en gedetailleerder omschreven wat onder deze punten valt. Het resultaat is een uitgebreid profiel geworden waarmee we recht doen aan de uitgangspunten van de DSV. Hiermee kan de zoektocht verder vorm gegeven worden.
Het vervolg is dat er met enkele kandidaat-maîtres wordt gesproken om te bekijken wie het meeste aan het opgestelde profiel voldoet. Uiteraard brengen we u op de hoogte als er weer nieuws te melden is!

Susan Rijks