Terugblik ALV 22 april

Maandag 22 april vond de algemene leden vergadering plaats van de DSV. Met betrokken leden hebben we een aantal formele agendapunten behandelt en hebben we met elkaar gesproken over de verdere (leden) ontwikkeling van onze vereniging. De formele ALV vond plaats van 20.00 t0t 21.0o uur, de ouders van de eerste groep konden deelnemen aan de informatieavond vanaf 19.00 uur.

Het volledige verslag volgt na de mei vakantie, hierbij alvast de hoofdpunten.

De jaarcijfers 2012 zijn goedgekeurd, tijdens de ALV is geconstateerd dat nog een afrondingsverschil gecorrigeerd moet worden. Het nieuwe verslag ontvangen jullie samen met de notulen/verslag van de ALV (het verschil bedraag ca € 2,=). Voor de kascommissie heeft Susan zich aangemeld die samen met Stephen het boekjaar 2013 zal controleren.

Het voorstel om de statuten te wijzigen is akkoord bevonden. Een groepje dat bestaat uit Michèle (namens de volwassenen) Nicoline (namens de jeugd) en René-Michel (namens het bestuur) gaan samen een concept opstellen voor een nieuw statuut. We hebben nog geen notaris gevonden binnen de gelederen, dus mocht je nog een notaris-buurman, vriend van vriend tegen komen die de statuten wil opstellen/passeren…

Materiaalbeleid; we kennen sinds begin dit jaar de huur/koop regeling voor de aanschaf van materiaal. We willen hiermee de drempel om zelf materiaal te kopen zo laag mogelijk maken. We verwachten dat iedere schermer zijn eigen handschoen aanschaft, mocht je die nog niet hebben laat het dan weten aan ons materiaalmeester John.

Tot slot de ledenwerving en de vacatures. De vacatures zijn nog niet ingevuld, wil je weten wat jij (als schermer of als ouder) kunt doen voor de DSV? Neem dan contact op met Jaap Wassink (M 06 57 31 63 97) of per email. Duidelijk is wel dat voor een goede ledenwerving een goede afstemming nodig is met de (vacature) PR-commissaris. Om leden te werven kwamen de volgende ideeën uit de bijeenkomsten:

  • Wees je eigen ambassadeur; vertel het aan vrienden, op school, aan ouders van dat je schermt en nodig ze uit om een keer deel te nemen.
  • Vriendjes/vriendinnetjes les blijven organiseren.
  • Meer bekendheid creëren onder de jeugd; bv bij Saxion. Een van de ouders gaat kijken naar de mogelijkheden hiertoe.
  • Aandacht in (lokale) kranten organiseren; zorg dat men hoort en blijft horen van de DSV. Om dit goed vorm te geven is het echt noodzakelijk dat we een gedreven PR-commissaris krijgen.
  • Het organiseren van een NK; dat trekt aandacht van de media en eventuele belangstellenden.
  • Maak gebruik of haak in bij reeds lopende festiviteiten; Koninginnedag, Deventer Sportkampioen…
  • Kijk naar soortelijke activiteiten; bv andere vechtsporten of bv toneelschermen.
  • Tot slot heeft een van de ouders aangeboden om een promotie filmpje te maken; prachtig, daar zijn we heel blij mee.

We zijn blij met jullie (gevarieerde) inbreng, als bestuur zullen we alles de revue laten passeren om vervolgens concrete keuzes en/of voorstellen te doen. Laat dat geen belemmering zijn om zelf al ambassadeur te zijn van onze prachtige schermsport.