De gesprekken met de kandidaat-maîtres

Vorige week donderdag (4 oktober) en afgelopen dinsdag (9 oktober) heeft de commissie, die is samengesteld om een nieuwe maître aan te stellen, met 3 kandidaat-maîtres gesprekken gevoerd. Deze gesprekken waren gericht op een uitgebreide kennismaking en om te toetsen wie van de kandidaten het meest voldeed aan het eerder door ons opgestelde profiel. We hebben met de drie kandidaten leuke gesprekken gevoerd. Allen uiteraard even enthousiast over de schermsport en het zijn of worden van een maître.

Er was één kandidaat die er wat ons betreft in deze ronde “uitsprong”. Zijn naam is Björn Blaas. In Björn zien we een maître die zich heel goed kan vinden in de uitgangspunten van de DSV, op alle punten voldeed aan ons profiel en bovendien goed lijkt te passen bij de vereniging. De techniek en didactiek van de kandidaten zijn met name door John beoordeeld en ook daar kwam Björn goed uit de bus. In de loop van 2013 rond Björn zijn maîtreopleiding bij de KNAS af.

We hechten er waarde aan dat het van beide kanten goed klikt. Daarom kunnen jullie maandag 29 oktober, na de herfstvakantie, kennis maken met Björn. Hij verzorgt dan de schermlessen voor alle groepen.

Susan Rijks