ALV 22 april 2013

Maandag 22 april vind de jaarlijkse ALV plaats van 20.00 t0t 20.45 uur, alle leden zijn hiervoor uitgenodigd.

Voor de ouders van de eerste groep jeugdleden houden we van 19.00 tot 19.30 uur een informatieavond. De agenda is gelijk aan de ALV, de inbreng tijdens deze informatieavond nemen we uiteraard mee naar de ALV aansluitend.

1. Opening
2. Notulen ALV 25 juni 2012 Bijlage 1
3. Jaarcijfers 2012 Bijlage 2
4. Verslag kascommissie 2012 Bijlage 3
5. Benoeming kascommissie 2013
6. Statutenwijziging
7. Vernieuwd materiaalbeleid
8. Vacatures: jeugdcoördinator, wedstrijdcommissaris, PR-commissaris
9. Ledenwerving
10. Rondvraag
11. Sluiting

ad 3. Jaarcijfers 2012
Om eventuele vragen over of naar aanleiding van de jaarcijfers ter vergadering te kunnen beantwoorden, verzoeken we jullie om vragen tot uiterlijk de zaterdag voorafgaand aan de vergadering per e-mail in te dienen bij de secretaris.

ad 9. Ledenwerving
De schermsport is voor veel mensen nog een onbekende sport. Dat betekent dat wij ons als DSV moeten laten zien en van ons moeten laten horen, nog meer dan andere sporten.

Voor deze ALV/Informatie avond daarom de uitnodiging aan allen om mee te denken aan activiteiten waarmee we leden werven. Wat kun jij doen om nieuwe leden te werven?
Tijdens de ALV/Informatie avond verzamelen we jullie ideeën en bespreken we samen hoe we die oppakken. Ter info wat afgelopen jaren zoal is gedaan:
• Deelname braderie Schalkhaar Life (rondom Pinksteren; dit jaar 26 mei);
• Deelname Vrije tijds markt Deventer;
• Workshops schermen Saxion Deventer (tijdens introductieperiode 1e jaars);
• Vriendje/vriendinnetjesles;
• Het Worpfeest;
• Demo tijdens de Hunger Games in de bioscoop;
• Aanwezigheid tijdens de Nationale Sportweek.