John Hartings erelid DSV

Tijdens afgelopen ALV werd onze schermleraar en materiaalmeester John in het zonnetje zetten!

John Hartings is door de algemene ledenvergadering d.d. 18 mei 2015 van de Deventer Schermvereniging, conform artikel 3.3 van haar statuten, benoemd tot erelid voor uitzonderlijke en eervolle verdiensten als schermleraar, materiaalmeester en algemeen adviseur ten gunste van de Deventer Schermvereniging en haar leden.

Dank voor je jarenlange inzet John!

Bedankwoord van John:

Geachte leden en bestuur,

Bij dezen wil ik jullie bedanken met mijn benoeming tot erelid van de Deventer Schermvereniging. Dit kwam voor mij totaal onverwachts en ik was erg geroerd door het gebeuren. Nogmaals mijn dank voor deze bijzondere waardering.

Hoe is nu e.e.a. zo gekomen? Vlak voor de zomervakantie in 1993 werd mijn vader gebeld door de heer Wolter Westenbrink, één van de oprichters van de Deventer SV. De boodschap was kort en duidelijk: het gaat slecht met de vereniging en we hebben een Maître nodig. Vervolgens werd ik gebeld en de daarop volgende maandag was ons eerste bezoek aan de Deventer SV. We schermden toen nog in de Noordenbergstraat. In de Noordenbergstraat zijn we twee keer geweest, het beviel en na de zomervakantie zijn we gestart aan de Schipbeekstraat. Mijn vader ging steeds minder mee en na verloop van tijd zei hij: dit kun je zelf wel, ik hoef niet meer mee. Vanaf kerst 1993 tot de zomer van 2000 heb ik de lessen verzorgd voor de Deventer SV.

Na het WK schermen ( 1995 ) in Den Haag is de toenmalige materiaalman Arien de Wilde verhuisd naar Amersfoort. Vanaf dat moment heb ik het materiaal verzorgd van de Deventer SV. Het stelde toen nog niet zoveel voor, we hadden enkele batterijen toestel en er werd hoofdzakelijk floret en sabel geschermd. In 1998 ben ik ziek geworden en mijn fysieke gesteldheid ging achteruit. In deze periode ging het met het ledental van de vereniging bergafwaarts. In de zomer van 2000 ben ik met al mijn schermactiviteiten gestopt om mijn lichaam de rust te gunnen en zo te kunnen herstellen. De vereniging kreeg een nieuwe maître Georges Dérop. Na mijn rustperiode begon het weer te kriebelen, het bloed stroomt …. In 2002 ben ik voorzichtig bij Scaramouche begonnen met het onderhoud van het schermmateriaal. Daarna kwam ik in contact met Marc-Philip Draaijer, hij heeft mij terug gehaald bij de Deventer SV. Ben toen begonnen met het assisteren van de lessen en heb het materiaal weer opgepakt.

Het belangrijkste is dat je je prettig voelt bij een vereniging. Zoals ik vaker zeg, wij moeten de leden een fijne schermavond bezorgen naar de leden moeten ons een fijne lesavond bezorgen. Doordat er de juiste sfeer binnen de vereniging heerst, is het prettig lesgeven bij de vereniging. Laten we de hoop uitspreken dat ik dit nog jaren kan doen maar ik ben ook zo realistisch dat het morgen afgelopen kan zijn.

Nogmaals bedankt,

John