Introductie brassard systeem

brassard_embleemIn overleg met de maîtres is besloten om onze trainingen meer structuur en basis te bieden. Dit sluit aan bij de wensen van diverse leden en ouders/verzorgers.

Met ingang van dit seizoen gaan we gebruik maken van het Brassard-systeem. Dit systeem heeft de Nederlandse schermbond (KNAS) enig jaren geleden geïntroduceerd en verder ontwikkeld om schermers fasegewijs te laten groeien in de schermsport. Het brassard-systeem is deels vergelijkbaar met de bekende kleurenbanden bij de judo.

Er zijn 6 brassards: geel, rood, blauw, groen, bruin en oranje. Deze brassards zijn gekoppeld aan boekjes in dezelfde kleur. In de trainingen wordt de stof uit de boekjes behandeld en geoefend.brassard

Na het succesvol afronden van de schermtoets over de inhoud van het boekje, wordt een mouwembleem (eenmalig), de ‘Brassard’ (kleur van het behaalde niveau) en een diploma aan de schermer uitgereikt.

Uitgangspunten van het systeem zijn voor de (met name jeugd) schermers dat hij/zij zich in eigenwaarde bevestigd voelt, structuur ervaart in de opbouw van de lessen en zijn/haar prestaties ten opzichte van anderen kan vergelijken.

Een boekje kost € 15,00 per stuk. Bij de prijs is een diploma, een mouwembleem (eenmalig bij het gele boekje) en een Brassard inbegrepen.  Al in de komende training lichten de maîtres het systeem toe en nemen ze voorbeelden mee. Het Brassard systeem wordt automatisch geïntroduceerd in groep 1 en 2, maar is uiteraard ook interessant voor groep 3.

Voor de betaling van het eerste boekje sturen we jullie nog een mail met betalingsverzoek.

Meer info over het brassard systeem op KNAS.nl