Coronavirus update

Beste leden, ouder en verzorgers,

Zoals jullie hebben gehoord zijn de regels vanaf 14 oktober jl. aangepast. Deze maatregelen gelden waarschijnlijk voor 4 weken, maar in ieder geval voor de komende twee weken.

Voor de schermsport betekent dat het volgende.

Tekst van de KNAS website:

“Voor de trainingen wordt er een onderscheid gemaakt tussen volwassenen (18 jaar en ouder) en jeugd (tot en met 17 jaar).
Voor de jeugd verandert er weinig: zij kunnen gewoon sporten. Tijdens het sporten is er geen maximale groepsgrootte en hoeft er geen 1,5m afstand gehouden worden. Zij kunnen dus ook onderlinge partijen schermen. Let op: dit geldt niet als er op hetzelfde moment volwassen sporters in dezelfde ruimte trainen. De trainer/coach telt niet als sporter. De trainer moet 1,5m afstand houden als de leerling 13 jaar of ouder is.

Voor volwassenen zijn de regels flink aangescherpt. Deze regels gelden ook voor de jeugd als ze samen trainen met volwassenen.

  • Onder alle omstandigheden moeten volwassenen 1,5m afstand bewaren, dus ook tijdens het sporten. Dit geldt ook voor de trainer.
  • Er kunnen geen onderlinge partijen geschermd worden omdat dan de 1,5m niet gegarandeerd kan worden. Dit geldt ook voor rolstoelschermen.
  • Er mogen maximaal 30 personen in een ruimte aanwezig zijn. Hierbij telt de trainer mee.
  • Er mag gesport worden in een groep van 4 personen, waarbij ook binnen de groep 1,5m afstand wordt gehouden. De trainer telt niet mee als groepslid.
  • Er mogen meerdere groepen van 4 naast elkaar trainen, waarbij iedere groep in een afgebakende zone blijft. De groepen moeten 1,5m van elkaar verwijderd zijn en mogen niet mengen.”

Voor de komende 4 weken zal de training van groep 3 komen te vervallen. Leden jonger dan 18 jaar kunnen bij groep 2 aansluiten en apart van groep 2 met elkaar trainen.

Mocht er over 2 weken weer door volwassenen geschermd kunnen worden, dan informeren wij jullie daarover.

Verder kreeg ik nog een mail over het gebruik van ’t Haarhuus. Let op: er kan de komende periode geen gebruik worden gemaakt van sportkantine, kleedkamers en douches in ’t Haarhuus.

Gebruik verder het gezonde verstand, heb je klachten, blijf dan thuis.

Met vriendelijke groet,
namens bestuur DSV