Algemene Leden Vergadering

Leden en ouders/verzorgers van jeugdleden zijn uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering van maandag 7 december.

Deze ledenvergadering is door het bestuur bijeen geroepen om een statutenwijziging door te kunnen voeren.

De belangrijkste reden om de statutenwijziging door te voeren is om ook de wettelijk vertegenwoordigers van de juniorleden stemrecht te geven.  Een lang gekoesterde wens, omdat bijna de helft van onze vereniging bestaat uit juniorleden. Dit onderwerp is acuut geworden met de vacature voor penningmeester, waarvoor een van de ouders van de juniorleden zich kandidaat heeft gesteld.

De secretaris heeft de stukken rond gemaild die bestaan uit:

  • Agenda 7 december 2015
  • Notulen ALV van 18 mei 2015
  • Voorstel statuten
  • Huidige statuten
  • Huishoudelijk reglement
  • Contributie reglement

Mocht je de uitnodiging voor deze ALV niet hebben ontvangen, neem dan contact op met de secretaris via secretaris@deventerschermvereniging.nl met het verzoek om de stukken te ontvangen.

Tijd: 20.00 – 20.30 uur
Locatie: Vergaderzaal tribune, ’t Haarhuus, Schalkhaar